Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty_09.08.2021 | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i bylin na terenie m.st. Warszawy