Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i bylin na terenie m.st. Warszawy