Załącznik nr 1 do SWZ – Warunki techniczne realizacji umowy, standardy jakościowekonywania prac oraz parametry jakościowe materiału roślinnego | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i bylin na terenie m.st. Warszawy