Informacja o wyborze oferty w zakresie części 7 | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i bylin na terenie m.st. Warszawy