Informacja o wyborze oferty w zakresie części 1 | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i bylin na terenie m.st. Warszawy