Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy 18.06.2021 | Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie – etap 1