Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
28.05.2021 | Postępowanie 56/PN/2021

Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie – etap 1

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenia o zamówieniu
  2. SWZ
  3. Załączniki do SWZ
  4. Komunikat nr 1 z dnia 07.06.2021.BES
  5. Komunikat nr 2 z dnia 10.06.2021.BES
  6. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 10.06.2021
  7. STWiOR – Hydrotechnika 10.06.2021
  8. Komunikat nr 3 z dnia 10.06.2021.BES
  9. Komunikat nr 4 z dnia 11.06.2021.BES
  10. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 11.06.2021
  11. Komunikat nr 5 z dnia 11.06.2021.BES
  12. ogłoszenie zmian
  13. Komunikat nr 6 z dnia 15.06.2021.BES
  14. SWZ 15.06.2021
  15. Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób 15.06.2021
  16. Komunikat nr 7 z dnia 16.06.2021.BES
  17. Komunikat nr 8 z dnia 16.06.2021.BES
  18. Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia 16.06.2021
  19. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 16.06.2021
  20. Komunikat nr 9 z dnia 17.06.2021.BES
  21. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 17.06.2021
  22. Komunikat nr 10 z dnia 18.06.2021.BES
  23. załączniki do KOMUNIKATU nr 10
  24. Komunikat nr 11 z dnia 18.06.2021.BES
  25. Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy 18.06.2021
  26. Komunikat nr 12 z dnia 21.06.2021.BES
  27. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 21.06.2021
  28. załączniki do KOMUNIKATU nr 12
  29. Komunikat nr 13 z dnia 22.06.2021.BES
  30. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 22.06.2021
  31. Komunikat nr 14 z dnia 24.06.2021.BES
  32. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 24.06.2021
  33. POMO-PB-2.5-H-319_Komora zbiorcza
  34. Ogłoszenie zmian 29.06.2021
  35. Komunikat nr 15 z dnia 24.06.2021.BES
  36. SWZ 24.06.2021
  37. Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty (załącznik nr 3 do UMOWY) 24.06.2021
  38. Komunikat nr 16 z dnia 28.06.2021.BES
  39. Komunikat nr 17 z dnia 28.06.2021.BES
  40. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 28.06.2021
  41. Komunikat nr 18 z dnia 29.06.2021.BES
  42. Komunikat nr 19 z dnia 30.06.2021.BES
  43. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES
  44. Informacja o złożonych ofertach.BES
  45. Informacja o wyniku postępowania
  46. Sprostowanie informacji o wyniku postępowania
Newsletter
Share