Informacja o wyborze oferty w zakresie cz. 1 | Dostawa i posadzenie bylin, roślin cebulowych oraz krzewów na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją