Załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy 16.06.2021 | Budowa Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie – etap 1