Komunikat nr 8 z dnia 25.06.2021.BES | Budowa Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie – etap 1