Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz osób | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.