Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.