Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.