Załącznik nr 2 do SWZ – dokumentacja projektowa | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.