Załącznik nr 11A, 11B, 11C, 11D i 11F do SWZ – Pomocnicze przedmiary robót – zamówienie podstawowe | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.