Załącznik nr 10 do SWZ – formularz oferty (załącznik nr 5 do UMOWY) | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.