Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej