Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie.BES | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej