Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie Ośrodka opiekuńczo wychowawczego przy ul. Zaruskiego w Warszawie