Informacja o wyborze oferty na stronę | Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie Ośrodka opiekuńczo wychowawczego przy ul. Zaruskiego w Warszawie