Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie.BES | Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie Ośrodka opiekuńczo wychowawczego przy ul. Zaruskiego w Warszawie