Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Zaprojektuj i wybuduj: rewitalizacja terenu przy ul. Redutowej w Warszawie