załącznik nr 3b do PFU – Koncepcja Inwentaryzacja opis | Zaprojektuj i wybuduj: rewitalizacja terenu przy ul. Redutowej w Warszawie