załącznik nr 2b do PFU – Koncepcja rysunek | Zaprojektuj i wybuduj: rewitalizacja terenu przy ul. Redutowej w Warszawie