załącznik nr 2a do PFU – Koncepcja Opis | Zaprojektuj i wybuduj: rewitalizacja terenu przy ul. Redutowej w Warszawie