Komunikat nr 1 z dnia 20.04.2021.BES | Zaprojektuj i wybuduj: rewitalizacja terenu przy ul. Redutowej w Warszawie