Informacja o złożonych ofertach.BES | Zaprojektuj i wybuduj: rewitalizacja terenu przy ul. Redutowej w Warszawie