Załącznik nr 8A do SWZ- wzór umowy dla części 1,2,3 | Wykonanie w ciągu roku dwukrotnych (wiosennych i jesiennych) prac utrzymaniowych koryt kanałów w tym wykonanie umocnień podstawy skarp Kanału Kawęczyńskiego i Potoku Służewieckiego