informacja o unieważnieniu i powtórzeniu czynności badania ofert w zakresie części I | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej.