Załącznik nr 1 do SIWZ – Zał 2 do wzoru umowy war. techn. 05.04.2018 | 29/PN/2018 Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy