Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz osób | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy