Ogłoszenie o zamówieniu | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy