Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie.BES | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy