9.5.6_Lokalizacja 7_Rys05 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy