9.5.4_Lokalizacja 7_Rys03 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy