9.5.1_Lokalizacja 07_Opis | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy