7.3.2_Lokalizacja 4_Rys01 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy