6.7_Decyzja WMKZ nr WZW.5152.99.2020.MKKK | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy