6.6.5_Lokalizacja 28_Rys04 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy