6.6.2_Lokalizacja 28_Rys01 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy