5.4.6_Lokalizacja 13_Rys05 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy