5.4.5_Lokalizacja 13_Rys04 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy