5.4.2_Lokalizacja 13_Rys01 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy