5.3_WLZ Międzynarodowa z uzgodnieniem | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy