4.3.4_Lokalizacja 10_Rys03 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy