4.2_WLZ Drawska z uzgodnieniem | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy