3.5.7_Lokalizacja 8_Rys06 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy