3.5.4_Lokalizacja 8_Rys03 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy