3.5.3_Lokalizacja 8_Rys02 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy