2.10_Veolia uzgodnienie ul. Idzikowskiego | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy